Pracovní úraz

Stal se vám pracovní úraz?

pracovni-uraz.svg

Co dělat, když utrpíte pracovní úraz

Důležité je neprodleně oznámit vzniklý pracovní úraz zaměstnavateli. Ten je povinen dle zákoníku práce vést knihu pracovních úrazů. Během trvání pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen vám každý měsíc doplatit ztrátu na výdělku. Pokud v důsledku pracovního úrazu nemůžete vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen nahradit ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a v některých případech i hradit rentu. Pomůžeme vám, pokud váš zaměstnavatel nekomunikuje, odmítá vaše požadavky nebo nevíte, na co máte právo a jak svůj nárok na náhradu škody uplatnit.

Kdo zaplatí náhradu újmy po pracovním úrazu, když zaměstnavatel nemá peníze

Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel účastníkem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na které je povinen během pracovního poměru se zaměstnancem platit pravidelně pojistné. Zaměstnavatel má nárok, aby za něj pojišťovna zaplatila náhradu zaměstnanci za újmu, která mu vznikne v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pozůstalým usmrceného zaměstnance náleží právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené úmrtím blízké osoby. Pojišťovna zpravidla hradí i další náklady, které vzniknou v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu újmy.

Kdo zaplatí soudní poplatek

Žalobce, který se domáhá náhrady nemajetkové újmy na zdraví je od placení soudního poplatku osvobozen. O zaplacení soudního poplatku státu rozhodne soud při skončení řízení a zpravidla uloží jeho zaplacení neúspěšné straně.

Zpět