Spolupráce s námi

Osobní schůzka

K tomu, abychom Vám mohli kvalifikovaně pomoci, je nezbytná osobní schůzka a porada s advokátem.

K této schůzce si přichystejte veškeré písemné dokumenty, které k věci máte (např. dokumenty k pracovnímu poměru, lékařské zprávy, neschopenky, doklady o výdajích, rozsudky, doklady o dopravní nehodě, dokumenty zaslané pojišťovnou).

Během první porady je potřeba přesně rozklíčovat, co se přesně stalo a s jakými následky. Teprve na základě toho je možné navrhnout další postup ve věci.

Další kroky

Pokud se dohodneme na právním zastoupení, učiníme nezbytné kroky k upřesnění výše Vašeho nároku.

Zpravidla půjde o výpočet náhrady a o zadání znaleckých posudků. Následně Váš nárok na náhradu škody uplatníme u zaměstnavatele, kde došlo k pracovnímu úrazu, u škůdce a u pojišťovny (v případě dopravních nehod).

Odpovědnému subjektu poskytneme lhůtu k tomu, aby Vám náhradu zaplatil.

Jestliže Vám náhradu nezaplatí, připravíme žalobu, kterou následně podáme k příslušnému soudu. Je potřeba počítat s tím, že případné soudní řízení může trvat několik let, avšak zpravidla nakonec náhradu získáte.

Finanční náklady

Finanční náklady

Za úvodní konzultaci zaplatíte 2 000 Kč. Na schůzce projdeme váš případ a upřesníme všechny okolnosti. Budeme se vás ptát na skutečnosti důležité pro stanovení toho, jaké nároky vám mohly vzniknout, a jak dál postupovat. Případně se domluvíme na další, již bezplatné schůzce, na kterou si připravíte nezbytné podklady.

Úvodní konzultace trvá zhruba hodinu a dozvíte se na ní spoustu užitečných informací, zejména:

  • zda je váš nárok na náhradu škody oprávněný
  • zda není promlčený
  • jaká bude přibližná výše vašeho nároku
  • jaká je šance, že váš oprávněný nárok na škůdci skutečně vymůžete

Pokud dojde k dohodě o převzetí vaší záležitosti naším advokátem za účelem uplatnění nároku, nebudete za naše služby platit nic až do doby, než vám bude přiznaná a případně zaplacená náhrada škody.

Naše odměna bude tvořena podílem z vymožené částky, na jehož výši se předem dohodneme, a dále přiznanou náhradou nákladů právního zastoupení. Výše podílové odměny je limitována etickým kodexem České advokátní komory.