Zajistíme komunikaci se zaměstnavatelem
Pomůžeme zjistit výši vašeho nároku
Uplatníme váš nárok u škůdce a pojišťovny
Uplatníme vaše nároky žalobou u soudu
Povedeme za vás soudní spor